Autoriseret psykolog Helle Hundahl

Terapien

 

De problematikker, du henvender dig med, vil være afgørende for, hvordan dit terapeutiske forløb tilrettelægges.

 

Psykodyamisk terapi

Psykodynamisk terapi vil her betyde relationel psykoanalytisk psykoterapi. Med dette udgangspunkt har vi fokus på at forstå, hvordan du relaterer dig til andre.

Selv når vi er alene, er vi sammen med andre i tankerne – ofte dybt engageret i en indre samtale med personer, vi føler os knyttet til. Med den relationelle tilgang er jeg optaget af din indre virkelighed, der grundlæggende ses som relationel.

Et fokus på at forstå hvordan du handler i relationer åbner nye veje. Det løsner op for følelsen af magtesløst at være låst fast i bestemte handlemønstre og relationer med de følelsesmæssige omkostninger, der kan være forbundet hermed.

Mentaliseringsinspireret terapi

Mentalisering er et begreb, der indenfor psykologien vinder mere og mere frem. Mentalisering kan betegnes som evnen til at forstå både os selv og andre som individer, der handler på baggrund af intentioner, følelser og erfaringer. Sagt med andre ord handler mentalisering om at forstå og fortolke egne og andres hensigter og handlinger som meningsfulde udtryk for indre liv.

Mentaliseringsevnen udvikles gennem hele livet. Når vi er udsat for kriser eller psykisk pres kan denne evne sættes mere eller mindre ud af kraft - og vi er "i vores følelsers vold". Senere, når vi har genvundet mentaliseringsevnen, har vi måske svært ved at forstå, at vi reagerede, som vi gjorde i situationen.

Jo mere vi arbejder på at iagttage og forstå os selv, når vi føler, tænker og handler i stedet for at lade os overvælde og rive med af følelserne, jo bedre vil vi være i stand til at håndtere udfordringer, vi møder.

En veludviklet evne til at forstå andres baggrunde for handling er en vej til færre komplikationer og misforståelser i relationer.

Gennem terapien har du mulighed for at blive bedre til at skabe realistiske forestillinger om både dig selv og andre.

Kognitiv terapi

Ved hjælp af den kognitive tilgang til terapi er det muligt at gå konkret og systematisk til værks. Her undersøger vi sammen, hvilke typiske tanke- og handlemønstre, der spiller ind i forhold til de problematikker, du henvender dig med.

Med denne tilgang anvendes metoder, som indebærer, at du får hjemmeopgaver. Det kan være i form af skemaer, der udfyldes med dine iagttagelser og overvejelser omkring følelser og måder, du tænker på. Eller det kan være andre mere handlingsprægede opgaver, som vi sammen aftaler.

I forbindelse med den kognitive terapi bruger jeg ind i mellem mindfulness. Dvs. enkle meditationsøvelser der træner din opmærksomhed. Især anvendeligt ved angst-, depressions- og stresstilstande.

Parterapi

I parterapien bruges metoder fra den relationsfokuserede terapi. Dvs. øvelser i at lytte til og fortælle nænsomt om frustrationer, drømme og temaer, der ellers er svære at tale om, uden følelserne kommer til at styre samtalen.

Tilbage til forsiden           At søge hjælp         Profil         Info